Tuyển dụng
Tổ trưởng Kỹ thuật


Ứng tuyển

TIÊU CHUẨN YÊU CẦU

1. Trình độ học vấn:   Đại học các chuyên ngành kỹ thuật 

2. Chuyên  môn:  Chuyên ngành Nhiệt, Cơ khí, Điện

3. Kiến thức:   Có kiến thức về nhà máy sản xuất điện

4. Kỹ năng: Đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống, khả năng duy trì các mối quan hệ kinh doanh, kỹ năng hoạch định, phân tích thị trường, tổng hợp, lập kế hoạch và báo cáo.

5. Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Phụ trách chung tổ Kỹ thuật, thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ kỹ thuật và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Nhà máy/Công ty về kết quả công việc được giao;

2. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của tổ kỹ thuật;

3. Chỉ đạo thực hiện các phần mềm quản trị và hệ thống quản trị áp dụng tại tổ kỹ thuật;

4. Thẩm tra và trình duyệt các phương án kỹ thuật;

5. Chủ trì lập và trình kế hoạch SCL của Công ty;

6. Chỉ đạo thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất của Nhà máy/Công ty về các lĩnh vực Tổ phụ trách;

7. Tham gia xây dựng kế hoạch trung hạn, dài hạn của Nhà máy/Công ty; 

8. Kiểm tra và ký tắt các văn bản thuộc phạm vi của tổ soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Nhà máy/Công ty;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Phó Giám đốc giao.

QUYỀN LỢI

Được hưởng chế độ lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.., Bảo hiểm tai nạn 24 / 24

Lương tháng 13, thưởng Tết từ 2 - 4 tháng lương tuỳ theo hiệu quả kinh doanh

Thưởng lễ tết, 30 / 4, 1 / 5

Làm việc trong môi trường thân thiện

Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên

Được đi du lịch, nghỉ mát hằng năm

Nâng lương định kỳ hàng năm 


THÔNG TIN KHÁC