Our Job Offers

Join us and help disrupt the enterprise market!

Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH NHIÊN LIỆU - TIẾNG TRUNG

2 open positions

• Phát triển khách hàng là các đối tác doanh nghiệp; • Hiểu rõ về các sản phẩm của công ty nhằm tư vấn, giải đáp các thắc mắc, đáp ứng yêu cầu của khách hàng; • ...

Tầng 3, Tòa nhà Thuận Hải, Lô Vb.20a2, Đường 24, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
06/24/2021 03:39:17

CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN

2 open positions

- Huy động vốn; - Sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào các danh mục đầu tư của ngân hàng, chứng khoán, các thị trường phái sinh, ...; - Quản lý các doanh mục đầu tư.

Lot Vb-20, Road 24, Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC, Vietnam
06/29/2021 06:57:14

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

1. Thiết lập cấu hình hệ thống phần mềm: - Master data. - Tạo kịch bản tính giá (Cost Scenarios) - Khai báo đơn giá định mức - Thực hiện, kiểm tra thông tin Rollup Cost - Tính giá thành ...

Lot Vb-20, Road 24, Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC, Vietnam
06/25/2021 02:00:04

CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN (Phụ trách Đầu tư)

Lot Vb-20, Road 24, Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC, Vietnam
07/07/2021 08:42:52

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN MUA HÀNG & TÀI SẢN

Lot Vb-20, Road 24, Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC, Vietnam
06/25/2021 02:00:06

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN

Lot Vb-20, Road 24, Tan Thuan Export Processing Zone, Dist 7, HCMC, Vietnam
07/14/2021 01:41:23

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

TỔNG QUAN CÔNG VIỆC: - Đảm bảo cung ứng trang thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ và dịch vụ... cho các đơn vị Phòng/ Ban/ Phân xưởng, Nhà máy trong công ty đầy ...

Tầng M, Tòa nhà Thuận Hải, Lô Vb.20a2, Đường 24, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
07/05/2021 03:40:17