Tuyển dụng
Thực tập sinh Kế toán


Ứng tuyển

TIÊU CHUẨN YÊU CẦU

Đối tượng thực tập: 

- Các bạn sinh viên năm 4

- Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán 

- GPA từ 7.0 trở lên

- Năng động và cầu thị trong học tập và công việc 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Học việc về công tác kế toán : chứng từ, sổ sách kế toán, hạch toán kế toán, tiếp cận hệ thống ERP 

- Học việc về công tác tài chính: làm quen với các công cụ tài chính như thanh toán quốc tế, hạn mức tín dụng, các sản phẩm vay 

- Học việc các công việc khác phục vụ công tác tài chính kế toán

- Nhân sự tham gia chương trình được đào tạo trong quá trình học việc, được hưởng phụ cấp (nếu được giao việc và hoàn thành công việc), được xem xét và ký hợp đồng chính thức nếu đạt kết quả tốt trong quá trình học việc

QUYỀN LỢI

Được hưởng trợ cấp trong thời gian thực tập

Được phục vụ cơm trưa tại căn tin công ty 

Được hỗ trợ hoàn thành đề tài thực tập

Sau thời gian thực tập, được cân nhắc làm nhân viên chính thức nếu thể hiện được năng lực và thái độ tốt. 


THÔNG TIN KHÁC